Persondatapolitik

Som led i indgåelsen af en aftale om udførelse af vvs arbejde behandler Højbjerg VVS ApS en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende vores kunder, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.

Højbjerg VVS ApS er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

  • Højbjerg VVS ApS, CVR. nr. 42816043, Lillenorvej 25, 8340 Malling
  • Telefonnummer: 86279774. Mail: info@hojbjergvvsservice.dk

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne fremsende:

  • Faktura
  • Tilbud
  • Anden relevant kommunikation

Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig. Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte indgåelse af aftale for arbejde. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for at kunne udføre arbejdet hos dig samt udarbejde kvalitetssikring.

Dine personoplysninger kan  blive videregivet til samarbejdspartnere med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.

Højbjerg VVS Service vil opbevare/gemme dine personoplysninger  i henhold til de relevante regler om forældelse af formuekrav.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Højbjerg VVS Service behandler om dig:

  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.
  • Retten til indsigelse
  • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at  Højbjerg VVS Service ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Spørgsmål? Skriv til os :)

Vi svarer tilbage hurtigst muligt på hverdage mellem 08:00 - 16.00