Udskiftning af veksler & varmtvandsbeholder

Er vandforbruget steget? Er der dårlig økonomi i den gamle løsning?

Udskiftning af varmtvandsbeholder & veksler

Hvad kan der spares ved et skift?

Gennemsnitlig besparelse i kWH/år ved udskiftning af ældre varmtvandsbeholder til ny brugsvandsveksler.

 • Udskiftning af ældre præisoleret varmtvandsbeholder fra før år 2000 til ny plusveksler 845 kWh/år
 • Udskiftning af ældre præisoleret varmtvandsbeholder fra før år 2000 til ny standardveksler 676 kWh/år
 • Udskiftning af en ældre varmtvandsbeholder (kappebeholder) til ny plusveksler 1807 kWh/år
 • Udskiftning af en ældre varmtvandsbeholder (kappebeholder) til ny standardveksler 1638 kWh/år

Gennemsnitlig besparelse i kWH/år ved udskiftning af ældre varmtvandsbeholder til ny varmtvandsbeholder.

 • Udskiftning af ældre præisoleret varmtvandsbeholder fra før år 2000 til ny plusbeholder 457 kWh/år
 • Udskiftning af ældre præisoleret varmtvandsbeholder fra før år 2000 til ny standardbeholder 244 kWh/år
 • Udskiftning af en ældre varmtvandsbeholder (kappebeholder) til ny plusbeholder 1419 kWh/år
 • Udskiftning af en ældre varmtvandsbeholder (kappebeholder) til ny standardbeholder 1206 kWh/år

Gennemsnitlig besparelse i kWH/år ved udskiftning af brugsvandsveksler

 • Udskiftning af en ældre brugsvandsveksler til en ny plusveksler 523 kWh/år
 • Udskiftning af en ældre brugsvandsveksler til en ny standardveksler 353 kWh/år
 • Udskiftning af gennemstrømningsveksler til ny plusbeholder 134 kWh/år

Lidt om Veksler

Du skal have fjernvarme for at kunne bruge en varmeveksler. Det kolde vand, som man får fra sin vandledning, presses gennem de små lameller i veksleren. Lamellerne bliver varmet op af fjernvarmen og varmen afgives herved til brugsvandet.
Hvis der er flere husstande / lejemål, der skal køre på samme veksler, skal denne være støre, da en veksler kun kan klare en vis mængde vand. Ring til os og få en snak om hvilken type veksler der er passende for din husstand.

Forskellen mellem fjernvarmevandets fremløbs- og returløbstemperatur kaldes afkølingen. Jo koldere fjernvarme- vandet er, når det sendes retur til fjernvarmeværket, jo bedre er det for den samlede økonomi i fjernvarmesystemet, og dermed har det betydning for fjernvarmeprisen.

Afkølingen i en varmeinstallation svinger op og ned, alt efter hvordan termostatventilerne på radiatorer og f.eks. varmtvandsbeholderen reguleres.

Lidt om Varmtvandsbeholder

Der er mange forskellige typer varmtvandsbeholdere. Ens for dem alle er formålet: At kunne gemme noget varmt vand, således at der er et tilstrækkeligt forråd til situationer hvor der er brug for det (bad, opvask osv.).

I forbindelse med varmtvandsbeholderen, er der en termostatventil, der regulerer beholderens vandtemperatur. Varmtvandsbeholderen er konstrueret således, at fjernvarmevandet er adskilt fra brugsvandet.

En varmtvandsbeholder skiller sig ud fra andre varme kilder, da den varmer alt sit indhold op til en given temperatur, og man har en beholder/tank med varmt vand. Det vil sige, Skal man bruge 1 liter varmt vand, tager man det fra en beholder med eks. 110 liter varmt vand. Men skal man fylde et badekar, har man altid 110 liter parat til at fylde i. Nogle varmvandsbeholdere fås med et varmelegeme, som kan varme vandet i beholderen op, men i de fleste tilfælde er det en ekstern varmekilde (eks. oliefyr), der varmer vandet op i beholderen.

Størrelse på varmtvandsbeholder

Til én-families huse bruges normalt beholderstørrelser på 80 – 160 liter, alt efter hvor stor familien er. Jo mindre beholder, jo mindre varmetab. Det er derfor af stor økonomisk betydning, at beholderen ikke er for stor i forhold til varmtvandsbehovet. De fleste steder er en 110 liters beholder en passende størrelse.

Beholderens offeranode bør tilses ca. hvert 2-3 år. Når anoden tilses kan VVS-installatøren også undersøge, om der er kalkbelægninger på beholderens varmespiral. Hvis anoden delvist er forsvundet, bør den erstattes af med en ny offeranode.
I bunden af beholderen kan der med tiden ophobe sig en del slam. Dette slam bør fjernes ved samme lejlighed.

Beholderen bør jævnligt kontrolleres for utætheder. Efterse at isoleringen er intakt.

Ring til Højbjerg VVS Service nu, på tlf. 86 27 97 74. 

Eller send en mail på: info@hojbjergvvsservice.dk

Spar på vandet

Spørgsmål? Skriv til os :)

Vi svarer tilbage hurtigst muligt på hverdage mellem 08:00 - 16.00